Koneturvallisuus

Koneturvallisuus

 

Koneturvallisuus on ydinosaamistamme

Xpress-Servicellä on pitkäaikainen kokemus eri ohjausjärjestelmistä, työstökoneista ja koneturvalaitteista sekä niiden yhteensovittamisesta. Arvioimme ja toteutamme tarvittavat koneturvallisuustoimenpiteet konekohtaisesti asiantuntemuksella.

Koko kunnossapitopalvelumme ja koneiden projektimyynti sekä modernisointipalvelumme perustuu aina erittäin suureen koneturvallisuustietämykseen.

Koneturvallisuudessa kaikki lähtee koneiden riskien kartoittamisesta. Sen jälkeisen analyysin perusteella arvioidaan koneeseen tarvittava suojaus. Kun tarvittavat suojaustavat on valittu, tulee koneeseen tehtyjen turva-alueiden ja pysähtymisnopeuksien mittausten perusteella mitoittaa sopivat turvalaitteet. Tämän jälkeen tehdään asennukset ja tehdään uusi arvio siitä, avatko tehdyt muutokset riittäviä. Tästä kaikesta saatte tietenkin dokumentaation työn valmistuttua. Teemme koneturvallisuusprojekteja ammattitaidolla ja varmuudella ja tietenkin mahdollisimman vähän tuotantoa häiriten.

Olemme niin Pilz kuin SICK-turvalaitteiden valtuutettuna integraattorina saaneet parhaan mahdollisen koulutuksen turvalaitteiden asennuksiin. Meiltä saa esim. turvakamerat sekä SICK LCUR-valoverhojen päivityspaketit asennettuna.Pitkän kokemuksemme ansiosta asiakkaamme voi luottaa osaamiseemme koneturvallisuuden asiantuntijana.

Koneturvallisuuspalvelumme

  • koneiden, konelinjojen ja laitteiden määräaikaishuollot ja turvatarkastukset
  • Koneiden pysähtymismittaukset
  • koneturvallisuuden suunnittelu
  • turvalaitteiden määräaikaistarkastukset
  • konsultoiva laitemyynti
  • asennukset ja käyttöönotot

 

Koneturvallisuuden asiantuntijoina tunnemme niin konedirektiivin edellyttämät standardit kuin valtioneuvoston v. 2009 käyttöpäätöksen edellyttämät muutokset vanhoihin koneisiin. Palvelumme sisältää myös valmistajien edellyttämät vuositarkastukset eri turvalaitteille.